fbpx

KURS "KADRY I PŁACE W PRAKTYCE" - Ostrołęka

 • Kategoria: KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC
 • Tryb: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Termin rozpoczęcia: 07-03-2020
 • Termin zakończenia: 04-07-2020
 • Koniec zapisów: 07-03-2020

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zawodu: specjalisty ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, zamierzające zdobyć wiadomości z zakresu kadr i płac.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • prawo pracy;
 • naliczanie wynagrodzeń;
 • płace;
 • ubezpieczenia społeczne;
 • świadczenia z ubezpieczenia społecznego;
 • podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • program PŁATNIK.
Program kursu obejmuje 132 godziny dydaktyczne, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie posiadania kwalifikacji zawodowych specjalisty ds. wynagrodzeń wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizacje zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.200,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 1.920,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 2.090,- zł).


Zajęcia odbywać się będą w:

 • Ostrołęka, ul. Korczaka 73 (sale Wyższej Szkoły Administracji Publicznej),

Planowane terminy zajęć

Proponowane terminy zajęć (opcje do wyboru): Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć Planowani wykładowcy
soboty i niedziele od: 07-03-2020
do: 04-07-2020

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
2200,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1920,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 2090,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

4 raty

 • rata 1: 600,00 zł
 • rata 2: 600,00 zł
 • rata 3: 600,00 zł
 • rata 4: 400,00 zł

Back to top