fbpx

Praktyczne problemy ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności i białej listy podatników oraz zmiany VAT w 2020 r.

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 28-02-2020
 • Koniec zapisów: 28-02-2020
 • Wykładowcy: Tomala Grzegorz

Program

Wykładowca: Grzegorz Tomala - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Rejestr podatników VAT (tzw. biała lista podatników) - od 1 września 2019 r.:
  • nr rachunku bankowego i inne dane objęte rejestrem,
  • problemy z rachunkami osobistymi (ROR) używanymi w działalności gospodarczej,
  • konsekwencje dokonania zapłaty na inny rachunek niż wskazany w rejestrze,
  • czy koniecznie należy gromadzić dowody weryfikacji rachunku bankowego kontrahenta (np. PDF) przy każdej płatności?
  • sposoby uniknięcia negatywnych konsekwencji zapłaty na inny rachunek bankowy niż wskazany w rejestrze.
 2. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (Split Payment):
  • towary i usługi objęte obowiązkowym Split Payment,
  • wartość transakcji, czy kwota na fakturze – limity stosowania Split Payment,
  • treść faktur w związku z obowiązkowym Split Payment,
  • zbiorcze płatności w ramach Split Payment,
  • zapłata zaliczki w Split Payment,
  • jak korekty faktury wpływają na stosowanie Split Payment?
 3. Nowa matryca stawek podatkowych:
  • stosowanie kodów CN i PKWiU z 2015 r. dla podatku VAT,
  • wiążąca informacja o stawkach podatkowych,
  • zmiany stawek podatkowych na niektóre towary i usługi,
  • nowa regulacja w zakresie obniżonej stawki podatku dla usług gastronomicznych,
  • zmiana stawki dla usług instalacji paneli fotowoltaicznych w budownictwie mieszkaniowym.
 4. Dokumentacja WDT i inne zmiany wynikające z przepisów wewnątrzwspólnotowych:
  • nowe zasady dokumentacji wywozu towaru w celu stosowania stawki 0% przy WDT,
  • warunki formalne, które należy spełnić dla zastosowania stawki 0% przy WDT,
  • złożenie prawidłowej informacji podsumowującej jako warunek do stosowania stawki 0% dla WDT,
  • transakcje łańcuchowe - nowe sposoby ustalania miejsca dostawy.
 5. Zmiany w zakresie rozliczania importu towarów:
  • możliwość rozliczania VAT od importu towarów w deklaracji podatkowej/nowym JPK_VAT.
 6. Zmiany dotyczące zasad prowadzenia rejestru VAT oraz składania deklaracji podatkowych:
  • likwidacja deklaracji,
  • nowe zasady prowadzenia rejestru VAT,
  • nowy zakres JPK_VAT.
 7. NIP na paragonie - kiedy jest konieczny w celu wystawienia faktury?
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
460,00
(dla członków Stowarzyszenia – 437,00 zł).

Back to top